Bolehkah Membayar Zakat Fitrah pada Awal Ramadan?

primaradio.co.id — Zakat fitrah merupakan salah satu amalan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, bolehkah membayar zakat fitrah pada awal Ramadan? Oleh karena itu, setiap muslim harus mengetahui waktu pelaksanaan zakat fitrah agar sah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Baca juga: Zakat Fitrah dengan Uang, Berapa Besarannya?

Pembayaran zakat fitrah terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat berbeda dengan zakat mal, yang dapat dilakukan jika haul dan nishab mencukupi.

Biasanya, zakat fitrah dibayarkan menjelang Idul Fitri. Lalu, bolehkah membayar zakat mal pada awal Ramadan?

Berikut Ini Pengertian Zakat Fitrah

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah Pada Awal Ramadan
Zakat Fitrah

Menurut hukum Islam, zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam, karena berkaitan dengan akhir Ramadan dan awal Idul Fitri. Orang yang wajib membayar zakat fitrah disebut muzakki.

Zakat fitrah tidak sama dengan zakat pada umumnya. Alasan zakat fitrah disebut sebagai ‘fitrah’ karena bertujuan untuk memberikan makanan pokok kepada orang-orang yang berhak.

Menurut ulama Jumhur, zakat ini disebut zakat fitrah karena diwajibkan pada saat memasuki atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, ada juga ulama berpendapat bahwa ‘fitrah’ yang berarti murni atau suci merupakan dasar zakat.

Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa kata shadaqah berasal dari kata ‘fitrah’ karena harus dilakukan setelah berbuka puasa atau selesai Ramadan. 

Ibnu Qutaibah juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘shadaqah fithr’ adalah sadaqah yang berupaya mensucikan jiwa sebagai asal mula penciptaan manusia. Namun, sudut pandang pertama dianggap paling akurat. Banyak orang bertanya-tanya, bolehkah membayar zakat fitrah pada awal Ramadan?

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah pada Awal Ramadan?

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah Pada Awal Ramadan
Waktu membayar zakat fitrah

Waktu yang diperlukan untuk membayar zakat fitrah dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan hukum pelaksanaannya. Adapun 5 jadwal pembayaran zakat dirinci di bawah ini.

  1. Waktu Wajib

Pembayaran awal zakat fitrah adalah wajib. Terbenamnya matahari di penghujung Ramadan sebagai tanda. Umat Islam yang belum membayar kali ini diwajibkan untuk melakukannya.

Waktu wajib membayar zakat fitrah menurut Imam Syafi’i dan majelis ulama adalah dari terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan sampai terbitnya fajar di bulan Syawal. Umat Islam juga diperbolehkan membayar zakat fitrah di pertengahan bulan Ramadan.

  1. Waktu Jawaz

Waktu Jawaz adalah waktu yang diperbolehkan bagi setiap muslim untuk membayar zakat fitrah. Dari awal Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Jadi bagi Anda yang sedang bertanya-tanya mengenai bolehkah membayar zakat fitrah pada awal Ramadan? Jawabannya boleh.

  1. Waktu Afdal

Afdhal adalah waktu yang paling penting bagi umat Islam untuk membayar zakat dan sangat dianjurkan. Waktu yang paling dianjurkan untuk membayar zakat fitrah, yakni tepat sebelum menjalankan salat Ied.

  1. Waktu Makruh

Ternyata, ada juga waktu yang dimakruhkan untuk pembayaran zakat. Syariat melarang makruh itu sendiri, tetapi tidak dosa apabila menjalankannya. 

Oleh karena itu, sesuatu yang dilarang oleh syariat tidak dapat digolongkan sebagai wajib, sunnah, atau mubah. Waktu makruh membayar zakat fitrah adalah setelah salat Idul Fitri. Mengenai pertanyaan, bolehkah membayar zakat fitrah pada awal Ramadan? Tentu boleh, dari pada lupa atau terlewatkan.

  1. Waktu Haram

Umat Islam harus memahami bahwa ada kalanya pembayaran zakat fitrah dianggap haram. Waktu haram yakni setelah Idul Fitri. Padahal, jika seorang muslim tidak membayar zakat fitrah hingga hari-hari berikutnya, hukumnya tetap batal. 

Diatas adalah waktu membayar zakat yang perlu Anda pahami. Jadi mengenai pertanyaan bolehkah membayar zakat fitrah pada awal Ramadan? Tentu kalian sudah tahu jawabannya bukan? 

Apa Keutamaan Membayar Zakat Fitrah?

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah Pada Awal Ramadan
Keutamaan Membayar Zakat Fitrah

Jika umat Islam membayar zakat fitrah, mereka dapat memperoleh sejumlah manfaat. Meskipun umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hukum, ada banyak manfaat untuk melakukannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang harus diketahui:

  1. Diampuni Dosanya

Prioritas tertinggi adalah untuk mendapatkan pengampunan Allah. Padahal, manusia adalah makhluk yang tertutup dosa. Tidak ada orang yang benar-benar suci di dunia ini, maka sudah sepantasnya memohon ampunan Allah.

Dengan membayar zakat fitrah, seorang muslim telah berusaha menebus dosa seumur hidupnya. Allah SWT telah menjanjikan bahwa setiap muslim yang salat dan menunaikan zakat dengan tertib akan masuk surga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 12.

Bolehkah membayar zakat fitrah pada awal Ramadan? Banyak waktu yang dianjurkan, tapi membayar di awal puasa tetap diperbolehkan.

  1. Jembatan Menuju Surga

Keutamaan menunaikan zakat fitrah selanjutnya diibaratkan dengan jembatan yang menuju ke surga. Banyak jalan dan pintu masuk akhirnya mengarah ke surga.

Namun, ini tergantung pada tindakan yang dilakukan manusia sepanjang hidup mereka. Allah SWT telah menjelaskan surat An-Nisa dalam Al-Qur’an ayat 162. 

Dalam surat tersebut, mengatakan bahwa seorang mukmin adalah orang-orang yang menjalankan salat, zakat, dan selalu beriman kepada Allah SWT. Golongan ini akan menerima pahala yang luar biasa.

  1. Harta Menjadi Lebih Berkah 

Yang Ilahi adalah satu-satunya pemilik harta dunia ini. Umat Islam wajib membayar zakat fitrah dan zakat mal agar hartanya menjadi berkah.

Meskipun Anda telah memberikan zakat, Anda tidak perlu khawatir karena ini tidak akan mengurangi harta Anda. Di sisi lain, harta tersebut akan memberikan kenikmatan yang cukup bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur.

Follow Primaradio.co.id untuk mendapatkan informasi teruptodate Disini